Ambicja zatrudnienia to projekt Erasmus +, który ma na celu opracowanie nowego modelu szkolenia, który umożliwi osobom pracującym na własny rachunek zatrudnienie pierwszego pracownika. Wymaga to nauczania praktycznych, prawnych i finansowych aspektów zatrudnienia i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, ale także zastosowania nowych sposobów przezwyciężania barier psychologicznych i związanych z nimi zagrożeń.

Cel programu nauczania

Ambicja zatrudnienia i OERs stanowią nasz nowy model szkoleniowy i mają na celu wyposażenie organizacji VET w systematyczne i skuteczne podejście do szkolenia indywidualnych przedsiębiorców w zakresie zatrudniania pierwszego pracownika.  Konkretne cele są następujące:

  • Podniesienie świadomości trenerów VET w zakresie wiedzy i umiejętności, a także obiektywnych i subiektywnych barier, które utrudniają samozatrudnionym przedsiębiorcom zatrudnienie pracownika.
  • Zapewnienie osobom prowadzącym kształcenie i szkolenie zawodowe wysokiej jakości materiałów zarówno do nauczania, jak i do oceny, aby ułatwić szybkie włączenie modelu/źródeł do ich programów szkoleniowych

Kliknij na poniższy obrazek, aby wyświetlić KOMPONENTY KURSU

Ogólne cele nauczania

Coraz więcej osób zwraca się do osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek w odpowiedzi na tendencje w gospodarce i na rynku pracy, tak więc w całej Europie rośnie liczba odbiorców OER.  Otwarty” charakter i elastyczność naszych zasobów (mogą być one wykorzystywane w systemie mix + match style) zwiększają dostępność treści. Zasoby te są skierowane bezpośrednio do dostawców szkoleń z zakresu przedsiębiorczości, mogą być również wykorzystywane przez prywatnych konsultantów lub jako część kursów biznesowych w szkołach wyższych i na uniwersytetach.  Są one przeznaczone do wykorzystania w sesjach nauczania w klasie lub w małych grupach lub w ramach coachingu indywidualnego, ale jako zasoby otwarte, ich ostateczne wykorzystanie zależy od kreatywności samych trenerów. Korzyści płynące z kursu to również korzystanie z E-booka i Przewodnika Trenera. W szczególności, uczestnicy zdobędą następującą wiedzę i umiejętności:

Moduł 1 – Kiedy jest odpowiedni czas – Wprowadzenie do zrozumienia gotowości do zatrudnienia pierwszego pracownika

Moduł 2- Rola- Ten moduł będzie koncentrować się na komponentach, które składają się na rolę pierwszego pracownika, które będą miały transformacyjny wpływ na Ciebie i Twoją firmę.

 Moduł 3- Jakie zasoby będą Ci potrzebne? Ten moduł pomoże Ci zidentyfikować prawdziwe koszty związane z zatrudnieniem pierwszego pracownika i wyposażyć Cię w sprzęt do planowania tego samego.

Moduł 4- Proces przyciągania talentów – Moduł ten koncentruje się na podnoszeniu kwalifikacji w procesach rekrutacyjnych, od wykorzystania rekrutacji jako okazji marketingowej do sporządzenia krótkiej listy kandydatów, poprzez rozmowy kwalifikacyjne, biurokrację, umowy o pracę.

Moduł 5- Zarządzanie Talentem Pracownika– Nauczysz się nowych umiejętności w zakresie wartościowania, zarządzania i zatrzymywania talentów, gdy będziemy omawiać ważne treści.

Moduł 6- Budowanie zespołu (dwóch +) Nauczysz się, że talent jest szybko rosnącym źródłem tworzenia wartości nawet w najmniejszych firmach. business where people are really the only true competitive advantage of a micro business.